Sistem Hakkında

Sistem Hakkında

Üniversitemiz ve Üniversitemiz mezunları arasındaki ilişkileri daha etkin kılmak, Üniversitemiz bünyesindeki etkinlik ve projeleri mezunlarımıza ulaştırmak ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek amacı ile yapılandırılan Hitit Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi, etkileşimli bir elektronik veri tabanıdır.

Hitit Üniversitesi Mezunları ile ilgili güncel ve sağlıklı bilgilerin alınması, işlenmesi ve bu bilgilerin sınıflandırılması sonucunda elde edilen bilgiler ile çok çeşitli arama ve sorgulama düzenleri içerisinde dinamik sayfalar oluşturulmuştur. Böylelikle mezunlarımızın kendilerine ait şifre ve hesapları ile kullanabilecekleri elektronik bir camia yapılandırılmış; elde edilen bilgiler ışığında ise aktif mezun arama motoru, iletişim listeleri ve firmalar ile mezunlarımız arasında köprü kurulması sağlanmıştır. Mezunlarımızın bu hizmetlerden yararlanabilmesi için kişisel bilgilerini güncellemeleri ve sistem yöneticisi tarafından kişisel bilgilerinin onaylanması gerekmektedir.

Sistemle ilgili sorularınızda, ilgili insan kaynakları desteğini, Mezun Bilgi Sistemi'nin koordinatörü olan Mezunlarla İletişim Ofisi'nden alabilirsiniz.