• Hitit Mezunlar Ofisi Etkinlik ve Duyurular

    Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın 30.01.2014 tarih ve 95916564-720/5955 sayılı Europass hakkındaki yazısı. Avrupa Konseyi Kararı uyarınca Europass oluşturulmuş ve Mesleki Yeterlilik Kurumu, Türkiye'de Europass faaliyetlerini takip ve koordine etmek üzere "Ulusal Europass Merkezi" olarak görevlendirilmiştir. Konuya ilişkin olarak http://www.europass.gov.tr/ internet adresinden ayrıntılı bilgi alınabilir.

  • Etkinlik Detayları

    • Tarih 03.03.2014
    • Yer -
    • Tanıtım Mesleki Yeterlilik Kurumu - Europass