Enstitülerimizin Tez Yazım Kılavuzları ve Tez Yazım Şablonları Güncellenerek Yayımlandı

Enstitülerimizin Tez Yazım Kılavuzları ve Tez Yazım Şablonları Güncellenerek Yayımlandı

Üniversitemiz Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri Enstitülerimizin Tez Yazım Kılavuzları, uygulamaya konuldukları uzun bir sürenin ardından ilgili paydaşların görüş ve önerileri sonucu ülkemizdeki ve dünyadaki yeni gelişmeler doğrultusunda yeniden gözden geçirilmiş ve Üniversitemiz Senatosu’nda kabul edilerek uygulamaya girmiştir. Ayrıca lisansüstü öğrencilerimizin kılavuzda belirtilen kurallara göre tez yazımlarını kolaylaştırmaya yönelik olarak, her bir enstitü için Tez Yazım Şablonları oluşturularak enstitülerimizin web sayfalarında yayımlanmıştır. Güncel Tez Yazım Kılavuzları ve Tez Yazım Şablonlarına ilgili enstitülerin web sayfalarından erişilebilmektedir. Öğretim elemanlarımıza ve lisansüstü öğrencilerimize önemle duyurulur.  • Tarih: 20.11.2018
  • Yer: Hitit Üniversitesi
  • Kısa Tanıtım: Üniversitemizde Yüksel Lisansa devam eden mezun öğrencilerimiz için tez yazım klavuzu yayımlandı.