Sistem Hakkında

Sistemimiz hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

Üniversitemiz ve Üniversitemiz mezunları arasındaki ilişkileri daha etkin kılmak, Üniversitemiz bünyesindeki etkinlik ve projeleri mezunlarımıza ulaştırmak ve geri dönüşüm mekanizmaları geliştirmek amacı ile yapılandırılan Hitit Üniversitesi Mezun Bilgi Sistemi, etkileşimli bir elektronik veri tabanıdır.
Hitit Üniversitesi Mezunları ile ilgili güncel ve sağlıklı bilgilerin alınması, işlenmesi ve bu bilgilerin sınıflandırılması sonucunda elde edilen bilgiler ile çok çeşitli arama ve sorgulama düzenleri içerisinde dinamik sayfalar oluşturulmuştur. Böylelikle mezunlarımızın kendilerine ait şifre ve hesapları ile kullanabilecekleri elektronik bir camia yapılandırılmış; elde edilen bilgiler ışığında ise aktif mezun arama motoru, iletişim listeleri ve firmalar ile mezunlarımız arasında köprü kurulması sağlanmıştır. Mezunlarımızın bu hizmetlerden yararlanabilmesi için kişisel bilgilerini güncellemeleri ve sistem yöneticisi tarafından kişisel bilgilerinin onaylanması gerekmektedir.
Sistemle ilgili sorularınızda, ilgili insan kaynakları desteğini, Mezun Bilgi Sistemi'nin koordinatörü olan Mezunlarla İletişim Ofisi'nden alabilirsiniz.


Yenilenen Mezun Bilgi Sistemimiz ile günümüz teknolojilerine uyum sağlanarak internet üzerinden de hizmet verilmektedir. Bu sistemin en verimli yanlarından birisi; mezunlarımıza interaktif olarak, bilgilerini güncelleme fırsatını da vererek mezunların birbirleriyle iletişim sağlarken her zaman en güncel ve geçerli iletişim araçlarını kullanmalarına imkân sağlamasıdır.
Mezun Bilgi Sistemi, mezunlar ile Üniversitemiz arasındaki iletişimi kolaylaştırmanın yanı sıra mezunların da birbiriyle ve bölgemizde faaliyet gösteren firmalarla iletişim kurmasına olanak vermekte ve günümüzde herkesin interneti kullanması dolayısıyla bunu oldukça kolaylaştırmaktadır.

Etkinlikler & Duyurular